Projekt Stenkullen

Vi har monterat aluminium och glasskärmar från ATA dessa monteras genom att man för ner dom i livet på stolparna och staplar på höjden tills full höjd är uppnådd.
I projektet stod vi inte för markjobben utan montaget av skärmarna.
Projektet startade vecka 4 och avslutades vecka 8.
Bullerskärmarna gick under projektet Förbigångspår, Stenkullen och Segermo var våran beställare

2017-03-02T08:33:25+00:00