Projekt Malung-Rågsveden

SBB har vunnit upphandlingen ”Upprustning spår Malung-Rågsveden”.
Och här kommer lite bilder från Rågsveden.
Jobbet innefattar bland annat.

– Byte av ca 30 000 spiksliprar
– Reglering på resterande slipers på en sträcka av ca 35 km.
– Komplettera makadam ca 14 000 ton.
– Vi ska spårrikta hela sträckan.
– Vi har vegetationsröjt hela sträckan, 4m på varje sida om spåret.
– Vi ska göra vissa av vattnings åtgärder (Dikning).
– Vi byter sliprar och gångplank på två broar.
– Vi gör Bankroppsförstärkning på en del ställen, ca 900 ton stenkross ska läggas ut.
2017-06-30T10:18:47+00:00