Tjänster 2018-01-30T12:39:05+00:00

TJÄNSTER

SBB utför egna järnvägs- och markentreprenader, och har lång erfarenhet av arbetsledning inom ban, mark och signal.

Se våra tjänster

Tjänster

Konsulttjänster

Vi hjälper gärna till med bygg- och arbetsledning inom signal, ban samt markprojekt. Vi har lång erfarenhet av ett stort antal projekt. Hör av er så lämnar vi gärna referenser.

Maskinresurser

Vi har spårgående maskiner från 4.5 ton upp till 20ton och maskinparken innehåller traktorgrävare, grävmaskiner samt även spårgående dumper. Utöver dom spårgående maskinerna kan vi erbjuda lastmaskiner i olika storlekar för entreprenadjobb eller snöröjning. För mindre arbeten kan vi erbjuda minigrävare och minidumper. Vi har även lastbil med släp där lastbilen är utrustad med lastväxlare och en lastbilsmonterad kran med räckvidd på 21m vilket gör att vi löser dom flesta lyft och transportuppdrag.

Mark

Vi har stor erfarenhet av järnvägsnära markarbeten med erfaren personal på alla typer av kanalisationsarbeten och perrongbyggnationer. Vi har utrustning för att utföra tvärkanalisationer och längsgående kanalisationer med hög kvalitet och säkerhet.

Signaltjänster

SBB har erfarna och kunniga signaltekniker som kan komplettera ert arbetslag eller bilda egna om så önskas. Våra signaltekniker har fullutrustade servicebilar. SBB utför även SISÄK åtaganden.

Signalentreprenader

Vi utför:

  • Byggnationer och installationer av vägskyddsanläggningar, kiosker och kurar
  • Sisä-kontroller
  • ATC-nedsättningar inkl. projekteringar
  • Felavhjälpning
  • Uthyrning av hastighetsnedsättningar inkl. utläggning
  • Växelrevisoner
  • Kompletta signalentreprenader i gamla och nya anläggningar

Spårbesiktning

SBB har erfarna och kunniga besiktningsmän för besiktning av spårväxlar, spår, bankorsningar mm. Vi löser ert behov av i bruktagande och övertagande besiktningar på ett smidigt sätt.
SBB hjälper även många industrikunder med deras årliga säkerhetsbesiktningar av spåranläggningar där vi även kan erbjuda en helhetslösning med besiktning och åtgärd av uppkomna besiktningsanmärkningar.

Spårsvetsning

SBB har erfarna och kunniga spårsvetsare inom termit-, på- och formsvets.  Vi är även certifierade för att få utföra svetsarbeten i Trafikverkets anläggning.

OFP

Vi genomför oförstörande provning (OFP) av räls & svets med hjälp av ultraljud.
Våra ultraljudstekniker är godkända på Nivå 2, med flerårig erfarenhet inom ultraljudprövning av räls & svetsar i räls.

Ban- och säkerhetstjänster

SBB har erfarna och kunniga bantekniker för alla kommande arbeten så som slipersbyten, neutraliseringar,
växelläggningar, spårbyggnationer m.m.
Vår personal jobbar från fullutrustade servicebilar anpassade för banarbeten.
Vi bildar kompletta lag och / eller kompletterar våra kunders arbetslag.
Vi tillhandahåller erfarna sos-ledare, tillsyningsmän, tågvarnare samt elarbetsansvarig maskin.

Spårentreprenader

Vi utför spårentreprenader såsom spår- och växelbyggnationer samt neutraliseringar.
Vi tillhandahåller egna neutraliseringsutrustningar med dragutrustning, rullar/sidostöd och befästningsmaskiner.
Vi utför även projektering och hjälper er med en järnvägsmässig helhetslösning från start till slut.

Buskröjning

Vi utför både maskinell och manuell vegetationsbekämpning med utbildad personal i och utanför spårområdet.

Bullerentreprenader

Vi har lång erfarenhet av att bygga och montera bullerskärmar i flera olika material längs väg och järnväg. Både på totalentreprenader och utförandeentreprenader vilket innebär att vi erbjuder en helhetslösning med fokus på säkerhet och kvalitet för dig som kund.

Snöröjning

Vi har möjlighet att lösa era snöröjningsbehov både på spåret och vid sidan av. Vi har utrustning för maskinell sopning av växlar och gångvägar. Snöröjning och sandning av perronger, tillfartsvägar och andra områden löser vi också då vi har både stora och små maskiner att tillgå.